POLÍTICA DE PRIVACITAT - Les Arts

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE
1. Identitat
Empresa: Palau de les Arts “Reina Sofía”. Fundació de la Comunitat Valenciana
CIF: G-97544829
Adreça postal: Av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 1
Ciutat: València
CP: 46013
Telèfon: 961975800
Correu electrònic: lopd@lesarts.com

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:
Consellería de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Pg. de l’Albereda, 16.
dpd@gva.es
961 922 421

FINALITATS
2. Descripció ampliada de la finalitat o finalitats del tractament:
Tractarem les vostres dades amb finalitats exclusivament destinades a la gestió administrativa de la fundació.

CONSERVACIÓ
3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació amb l’entitat i la persona interessada no en sol·licite la supressió. Es conservaran d’acord amb els terminis legals establits en matèria fiscal i comptable, i es prendrà com a referència l’última comunicació.

DECISIONS
4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, crearà perfils o utilitzarà la lògica aplicada pel que fa a les vostres dades.

LEGITIMACIÓ
5. Legitimació per execució d’un contracte:
Com que el tractament de les dades és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, del qual sou part, es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el contracte mercantil esmentat o la relació precontractual.

Com que la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el contracte mencionat, s’informa la persona interessada que està obligada a facilitar les dades personals, i així mateix, que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no-prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS
6. Durant el període de durada del tractament de les dades, el Palau de les Arts “Reina Sofía”. Fundació de la Comunitat Valenciana no en farà cap cessió, excepte per obligació legal, ni tampoc en farà cap transferència.

DRETS
7. La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament.
 • Dret a oposar-se’n al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en l’entitat estem tractant dades personals que la concernisquen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, les persones interessades es podran oposar al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la vostra retirada.

Per a fer-ho podreu emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a:
Empresa: Palau dels Arts “Reina Sofía”. Fundació de la Comunitat Valenciana; Av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 1. 46013 – València. També podeu enviar un correu electrònic a: info@lesarts.com.

En cas que considereu que s’han vulnerat els vostres drets pel que fa la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent per mitjà del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es preveu en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no desitgeu rebre més informació sobre els nostres serveis, us podeu donar de baixa enviant un correu a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, en què indiqueu en l’assumpte: “No enviar correus”.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem a Palau dels Arts “Reina Sofía”. Fundació de la Comunitat Valenciana són les que ens heu proporcionat.
Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Característiques personals
 • Circumstàncies socials
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Detalls d’ocupació
 • Informació comercial
 • Dades economicofinanceres
 • Transaccions

No es tracten dades especialment protegides.