Portal de transparencia - Les Arts

Portal de transparencia

Tret d’aquelles dades per a les quals la Llei de Transparència i el seu Reglament de desenvolupament estableixen una periodicitat d’actualització específica, la informació s’actualitzarà trimestralment. En cada document publicat constarà l’òrgan que l’ha generat, la periodicitat i la data de la darrera actualització.

Sol·licitud d’accés a informació pública.

Comptes oberts – moviments comptables

  • Saldos

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris d’entitats financeres que pertanyen a Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.

De cada compte bancari es facilita la denominació, el tipus, el codi i el nom de l’entitat bancària, el codi i denominació de la sucursal, el número de compte codificat i el saldo. La informació s’actualitza l’últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l’últim dia de cada mes.

Consulteu ací la informació dels comptes bancaris dels quals el Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana és titular.

  • Moviments comptables

– 2017

JUNY BANKIA 2017

JUNY CAIXABANK 2017

MAIG CAIXABANK 2017

MAIG BANKIA 2017

– 2019

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril.
Maig

Subvencions i ajudes

Pressuposts

Pressuposts.xlsx
Pressuposts_gastos.pdf
Pressuposts_ingresos.pdf

Pressuposts tercer trimestre 2016
Pressuposts segon trimestre 2016
Pressuposts_2016.xlsx

Pressuposts 2017 per Departaments GV
Primer trimestre 2017 Liquidació pressupost GV
Segon trimestre 2017 Liquidació pressupost GV
Tercer trimestre 2017 Liquidació pressupost GV
Exercici 2017. Liquidació pressupost GV

Primer trimestre Liquidació pressupost GVA
Abril Liquidació pressupost GVA
Maig Liquidació pressupost GVA
Juny Liquidació pressupost GVA
Juliol Liquidació pressupost GVA
Agost Liquidació pressupost GVA
Setembre Liquidació pressupost GVA
Octubre Liquidació pressupost GVA
Novembre Liquidació pressupost GVA
Desembre Liquidació pressupost GVA

Gener Liquidació pressupost GVA
Febrer Liquidació pressupost GVA
Març Liquidació pressupost GVA
Abril Liquidació pressupost GVA
Maig Liquidació pressupot GVA
Juny Liquidació pressupost GVA
Juliol Liquidació pressupost GVA
Agost Liquidació pressupost GVA
Setembre Liquidació pressupost GVA
Octubre Liquidació pressupost GVA
Novembre Liquidació pressupost GVA
Desembre Liquidació pressupost GVA

Gener Liquidació pressupost GVA
Febrer Liquidació pressupost GVA
Març Liquidació pressupost GVA
Abril Liquidació pressupost GVA
Maig Liquidació pressupost GVA
Juny Liquidació pressupost GVA
Juliol Liquidació pressupost GVA
Agost Liquidació pressupost GVA
Setembre Liquidació pressupost GVA

Salari personal directiu

Fianançament

Endeutament

Informe de morositat i termini mitjà

  • Informe de morositat i termini mitjà.

– Informe de morositat i termini mitjà 2013.

Plazo_medio_de_pago_a_proveedores (años 2013-2014).pdf

– Informe de morositat i termini mitjà 2014.

Plazo_medio_de_pago_a_proveedores (años_2014_y_2015).xlsx
Plazo_medio_de_pago_a_proveedores (años 2013-2014).pdf

– Informe de morositat i termini mitjà 2015.

– PInforme de morositat i termini mitjà (años_2014_y_2015).xlsx

– Informe de morositat i termini mitjà 2016.

k.informe-Morosidad_Enero2016
– k.informe-Morosidad_Febrero2016
k.informe-Morosidad_Marzo2016
k.informe-Morosidad_Abril2016
k.informe-Morosidad_Mayo2016
Informe-morosidad_junio2016
Informe morosidad Juliol 2016
Informe morosidad Agost 2016
Informe morosidad septiembre 2016
Informe Morosidad_Octubre2016
Informe-Morosidad_Noviembre2016
Informe-Morosidad_Diciembre2016

– Informe de morositat i termini mitjà 2017.

Informe-Morosidad_Enero2017
Informe-Morosidad_Febrero2017
Informe-Morosidad_Marzo2017
Informe-Morosidad_Abril2017
Informe-Morosidad_Mayo2017
Informe-Morosidad_Junio2017
Informe-Morosidad_Julio2017
Informe-Morosidad_Agosto2017
Informe-Morosidad_Septiembre2017
Informe-Morosidad_Octubre2017
Informe-Morosidad_Noviembre2017
Informe-Morosidad_Diciembre2017

– Informe de morositat i termini mitjà 2018.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– Informe de morositat i termini mitjà 2019.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– Informe de morositat i termini mitjà 2020.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre

Cost campanya publicitat

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Òrgans de govern – Estatuts

Procediment d'accés informació pública

Procediment de queixes

Procediment registre general

Composició del comité

Pla d’actuació i programa d’activitats

  • Pla d’actuació i programa d’activitats 2016

  • Pla d’actuació i programa d’activitats 2017

Pla d’actuació 2017

  • Pla d’actuació i programa d’activitats 2018

Pla d’actuació 2018

  • Pla d’actuació i programa d’activitats 2019

Pla d’actuació 2019

  • Pla d’actuació i programa d’activitats 2020

Pla d’actuació 2020

  • Pla d’actuació i programa d’activitats 2021

Pla d’actuació 2021

Retribució de massa salarial

Obsequis

  • Director artístic

– 2019

Gener
– Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

gener
Febrer
Març
Abril
July i Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July i Agost

– 2019

Febrer
Març
Abril
Maig, juny, juiol
Agost, setembre, octubre, novembre
Desembre

– 2020

Gener, febrer, març i abril
Maig, juny, juliol i agost
Setembre, octubre, novembre i decembre

– 2021

Gener, febrer, març i abril

– 2018

– Maig 2018 · PDF
WORD
– Juny 2018 · PDF
WORD
– Juliol 2018 · PDF
WORD
– Agost 2018 · PDF
WORD
– Setembre 2018 · PDF
WORD
– Octubre 2018 · PDF
WORD
– Novembre i desembre 2018 · PDF
WORD

– 2019

Gener
– Febrer
– Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setember
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

– 2018

Desembre

– 2019

Gener
Febrer
Març
– Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost

2015

– 2016

– Gener-maig 2016 · PDF – WORD
– Juny 2016 · PDF WORD
– Juliol 2016· PDFWORD
– Agost 2016 · PDFWORD
– Septembre 2016 ·PDF- WORD
– Octubre 2016 · PDF – WORD
– Novembre 2016 · PDF – WORD
– Desembre 2016 · PDF – WORD

– 2017

– Gener 2017 · PDFWORD
– Febrer 2017 · PDFWORD
– Març 2017 · PDFWORD
– Abril 2017 · PDFWORD
– Maig 2017 · PDFWORD
– Juny 2017 · PDFWORD
– Juliol 2017 · PDFWORD
– Agost 2017 · PDFWORD
– Septembre 2017 · PDFWORD
– Octubre 2017 · PDFWORD
– Novembre 2017 · PDFWORD
– Desembre 2017 · PDFWORD

– 2018

– Gener 2018 · PDF
WORD
– Febrer 2018 · PDF
WORD
– Març 2018 · PDF
WORD
– Abril 2018 · PDF
WORD

– 2016

Gener-març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2017

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Octubre
Desembre

Desplaçaments

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July i Agost

– 2019

Febrer-Març-Abril
Maig juny, juliol
Agost, setembre, octubre, novembre
Desembre

– 2020

Gener, febrer, març i abril
Maig, juny, juliol i agost
Setembre, octubre, novembre, desembre

– 2021

Gener, febrer, març i abril

– 2018

Maig 2018 · PDFWORD
Juny 2018 · PDFWORD
Juliol 2018 · PDFWORD
Agost 2018 · PDFWORD
Setembre 2018 · PDFWORD
Octubre 2018 · PDFWORD
Novembre i decembre 2018 · PDFWORD

– 2019

Desplaçaments de 29 desembre 2018 a 31 gener 2019
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

– 2018

Novembre
Desembre

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost-Setembre

– 2015.

– Octubre-desembre · PDF

– 2016.

– Gener març 2016 · PDFWORD
– Abril Maig 2016 · PDFWORD
– Juny 2016 · PDFWORD
– Juliol 2016 · PDFWORD
– Agost 2016 · PDFWORD
– Septembre 2016 · PDFWORD
– Octubre 2016 · PDFWORD
– Novembre 2016 · PDFWORD
– Desembre 2016 · PDFWORD

– 2017

– Gener 2017 · PDFWORD
– Feber 2017 · PDFWORD
– Març 2017 · PDFWORD
– Abril 2017 · PDFWORD
– Maig 2017 · PDFWORD
– Juny 2017 · PDFWORD
– Juliol 2017 · PDFWORD
– Agost 2017 · PDFWORD
– Septembre 2017 · PDFWORD
– Octubre 2017 · PDFWORD
– Novembre 2017 · PDFWORD
– Desembre 2017 · PDFWORD

– 2018

– Gener 2018 · PDFWORD
– Febrer 2018 · PDFWORD
– Març 2018 · PDFWORD
– Abril 2018 · PDFWORD
– Maig 2018 · PDFWORD

– 2015

Octubre-desembre

– 2016

Gener-març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Novembre
Desembre

– 2017

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Octubre
Novembre

Agenda

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July – Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Maig
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July i Agost

– 2019

Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol, agost
Setembre, octubre, novembre
Desembre

– 2020

Gener, febrer, març i abril
Maig, juny, juliol i agost
Setembre, octubre, novembre i decembre

– 2021

Gener, febrer, març i abril

– 2018

Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol i agost
Setembre
Octubre i Novembre
Desembre

– 2020

Gener – Març
Abril-
Maig
Juny, july, Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març-Abril
Maig
Juny, july

 

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost

– 2018.

Última setmana març 2018
Abril
Maig

Navegació segons Llei de Transparència

Per tal de facilitar la navegació dins del Portal de Transparència del Palau de les Arts Reina Sofía, a continuació, es presenta un arbre de navegació a partir de la informació continguda en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

En concret es pot navegar segons els epígrafs de difusió de la informació continguts en l’article 9 de la Llei esmentada:

9.1.a. Contractes

Anterior a 2017

2017

2018

9.1.b. Dades estadístiques de contractació

2015

2016

2017

9.1.c. Convenis

Convenis de col·laboració

2016

2017

2018

Convenis de col·laboració empresarial

2016

2017

2018

9.1.e. Subvencions i ajudes públiques concedides

VORE

9.1.f. Pressupostos i graus d’execució

2015

2016

2017

9.1.g. Retribucions íntegres anuals alts càrrecs

VORE

9.1.h. Comptes anuals i informes d’auditoria

2014

2015

2016

9.1.i. Finançament

VORE

9.1.j. Endeutament

VORE

9.1.k. Període mitjà de pagament i informes de morositat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.1.l. Inventari

VORE

9.1.m. Despeses de Caixa fixa

2015

2016

2017

9.1.n. Cost de campanyes de publicitat

2015

2016

2017

9.1.p. Comptes bancaris oberts

VORE

9.3.2.a. Estructura organitzativa

VORE

9.3.2.b. Retribució econòmica anual de les places i llocs de treball

VORE

9.3.2.e. Convocatòries de selecció temporal

VORE

9.3.2.g. Relació actualitzada de procediments administratius: Procediment d’accés a la informació pública.

VORE

9.3.2.h. Procediments de queixes i reclamacions

VORE

9.3.2.i. Informació estadística sobre el nombre i distribució de representants sindicals

VORE

9.3.2.j. Plans i programes anuals i plurianuals

2016

2017

2018

9.4.a. Funcions dels alts càrrecs

VORE

9.4.a. Trajectòria professional dels alts càrrec

VORE

9.4.b. Obsequis rebuts pels alts càrrecs

DEA

2015

2016

2017

2018

Intendent

2016

2017

9.4.c. Declaració de béns, activitats i drets patrimonials dels alts càrrecs

DEA

2015

2016

Intendent

2015

2016

9.4.d. Viatges i desplaçaments dels alts càrrecs fora de la Comunitat Valenciana

DEA

2015

2016

2017

2018

Intendent

2015

2016

2017

9.4.f. Agenda institucional dels alts càrrecs

2018