Condicions generals - Les Arts

Condicions generals

1 CAR脌CTER DE LES CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Generals de Venda de Localitats s鈥檃pliquen tant a les localitats incloses en els Abonaments, Cicles y Passes, com en les compres de localitats soltes. La Fundaci贸 Palau de les Arts Reina Sof铆a es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals de venda durant la temporada si aix铆 ho exigiren les condicions que es presentaren al llarg d鈥檃questa. Igualment, el Palau de les Arts es reserva el dret d鈥檈stablir Condicions Particulars per a la venda d鈥檃lguns espectacles o cicles. Aquells espectacles que es duguen a terme en el Palau de les Arts per貌 que no estiguen inclosos en la seua temporada no estan subjectes a aquestes condicions generals ni a la pol铆tica promocional de la Fundaci贸.

2 CANVIS DE PROGRAMACI脫
La Fundaci贸 Palau de les Arts, per causes d’indisposici贸 dels artistes, t猫cniques o de for莽a major, o si altres circumst脿ncies aix铆 ho exigiren, podr脿 suspendre les funcions, alterar la naturalesa de la producci贸 prevista, les dates, els horaris, els programes i els int猫rprets anunciats.

3 CANVI EN EL PREU DE LES LOCALITATS
La Fundaci贸 Palau de les Arts es reserva el dret de modificar el preu dels espectacles en qualsevol moment. Aquestes modificacions no tindran efecte en aquelles compres pr猫viament abonades.

4 REEMBOSSAMENT DE LES LOCALITATS
Les localitats no es canviaran ni reembossaran. La cancel路laci贸 definitiva de l鈥檈spectacle ser脿 l鈥櫭簄ica causa admissible per a la devoluci贸 de l鈥檌mport de les localitats. La Fundaci贸 establir脿 uns terminis per a la gesti贸 d鈥檃questes devolucions; una vegada superats aquests no hi haur脿 cap possibilitat de cap tipus de reclamaci贸.

5 CANVIS D’UBICACI脫
Per causes justificades i necess脿ries d’organitzaci贸, t猫cniques i de producci贸, la Fundaci贸 es reserva el dret a disposar de localitats anteriorment venudes i canviar-les per altres de la mateixa zona o superior.

6 M脌XIM DE LOCALITATS
Podreu adquirir un m脿xim de 4 localitats per espectacle programat en funci贸 de la disponibilitat d’entrades en el moment de l’adquisici贸. En espectacles per als quals la disponibilitat el mateix dia de representaci贸 s’ajuste 煤nicament a la reserva normativa del 5% de les localitats de la capacitat de la sala, el m脿xim d鈥檈ntrades que podran adquirir-se 茅s de 2 per usuari. Aquest m脿xim pot ser modificat si aix铆 ho disposara la Fundaci贸.

7 RETIRADA DE LOCALITATS
Es podran retirar les localitats adquirides 煤nicament en les Taquilles del Palau de les Arts, i per a resoldre qualsevol incid猫ncia, fins a 45 minuts abans de l’inici de l’espectacle. En cas contrari, el Palau de les Arts no assegura l’acc茅s a les sales. Confirmeu les dates de retirada en l’apartat de Localitats i Abonaments de la nostra web a l’inici de cada temporada.

8 LOCALITATS AMB PROMOCI脫
En el cas que les localitats amb promoci贸 per a p煤blic jove, estudiants, jubilats, pensionistes i persones amb discapacitat no siguen utilitzades pels seus leg铆tims beneficiaris, la Fundaci贸 podr脿 denegar l’acc茅s i anul路lar la resta de localitats amb promoci贸.

9 OCUPACI脫 DE LOCALITATS
Les entrades d鈥檃cc茅s a espectacles amb aforament numerat estan degudament identificades pel que fa a la localitzaci贸 de Zona, Fila i Butaca dins del recinte. Aquestes entrades es corresponen un铆vocament amb una 煤nica butaca i no est脿 permesa, per tant, l鈥檕cupaci贸 d鈥檜na localitat diferent de la que s鈥檈specifica en el tiquet d鈥檃cc茅s. El personal al c脿rrec de la Sala podr脿 requerir als espectadors que ocupen butaques diferents de les assignades en els seus tiquets que s鈥檃comoden en les localitats corresponents a les seues entrades.

10 SERVEI DE SUBTITULACI脫
El servei de subtitulaci贸 en la Sala Principal 茅s gratu茂t. No hi haur脿 devoluci贸 de localitats en cas de funcionament deficient o nul del servici.

11 ZONES DE TARIFES
Les butaques dels distints recintes del Palau de les Arts Reina Sof铆a estan associades a diferents zones de tarifes en funci贸 de les seues condicions de visibilitat, accessibilitat i confort. Les localitats de Zona 6 s贸n de visi贸 nul路la.

12 GRAVACIONS I FOTOGRAFIES
Est脿 terminantment prohibit l’煤s de c脿meres fotogr脿fiques i aparells de filmaci贸 o gravaci贸 dins del Palau de les Arts Reina Sof铆a.

13 OBJECTES EN LES BARANES
Queda totalment prohibit deixar objectes en les baranes dels pisos de la sala.

14 MENORS

La Fundaci贸 no recomana l鈥檃ssist猫ncia de menors de 12 anys a les representacions que no estiguen destinades expressament al p煤blic infantil. En tots els casos, i amb independ猫ncia de la seua edat, els menors hauran d鈥檃ssistir acompanyats d鈥檜n adult i ocupar un seient, adquirint per tant la corresponent localitat d鈥檃cc茅s. La Fundaci贸 es reserva el dret a sol鈥icitar l鈥檈ixida del menor i el seu acompanyant de les sales si es considera que aquest causa alguna mol猫stia a la resta del p煤blic.

15 PUNTUALITAT
Per consideraci贸 amb el p煤blic i amb els artistes, es prega la m脿xima puntualitat. No es permetr脿 l’entrada a les sales una vegada iniciada la representaci贸. Nom茅s es podr脿 accedir a la sala per indicaci贸 del personal responsable.

16 TELEFONIA M脪BIL
Es prega desconnectar els tel猫fons m貌bils i tot tipus d’alarmes i equips electr貌nics abans d’accedir a l’interior de les sales

17 ESPAI LLIURE DE FUM
En aplicaci贸 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanit脿ries contra el tabaquisme, no est脿 perm茅s fumar en tot el recinte del Palau de les Arts Reina Sof铆a.

18 PERSONAL DE SALA
El personal de sala del teatre est脿 al c脿rrec de realitzar el control d’acc茅s als aforaments, assistir als espectadors per a una correcta acomodaci贸 en les seues localitats corresponents, facilitar l’evacuaci贸 dels recintes, aix铆 com vetlar pel compliment de les normes establides pel teatre a fi d’evitar mol猫sties durant el desenrotllament de les representacions i garantir el respecte pels artistes i per la resta d’assistents.

19 DRET D’ADMISSI脫
La Fundaci贸 es reserva el dret d’admissi贸.

20 GESTIONS SOBRE COMPRES
Qualsevol gesti贸 sobre una compra ha de ser tramitada pel seu Titular.

21 PUNTS DE VENDA
Est脿 prohibida expressament la revenda d’entrades de la programaci贸 del Palau de les Arts Reina Sof铆a. Les Arts no es responsabilitza de les entrades adquirides fora dels punts oficials de venda autoritzada. En cas d’incid猫ncies en l’acc茅s a l’edifici, la Fundaci贸 declina qualsevol responsabilitat.

22 SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
La Fundaci贸 t茅 Formularis de Suggeriments i Fulls de Reclamaci贸 a disposici贸 dels seus espectadors. Qualsevol reclamaci贸 haur脿 de fer-se amb c貌pia a la Fundaci贸 Palau de les Arts.

23 GRAVACI脫 D麓IMATGES EN LES ARTS

El Palau de les Arts es reserva el dret de gravar i compartir imatges abans, durant o despr茅s dels espectacles que tenen lloc als seus espais, incloent-hi imatges del p煤blic, amb l鈥櫭簄ica finalitat promocional i informativa de les activitats que es realitzen a Les Arts.聽 Podeu exercir els vostres drets enviant un correu electr貌nic a lopd@lesarts.com, en el qual heu d鈥檃djuntar c貌pia del DNI. De conformitat amb la Llei Org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d鈥檃bril de 2016, us informem que les vostres dades seran tractades per PALAU DE LES ARTS “REINA SOF脥A”, FUNDACI脫 DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb les finalitats esmentades abans. Per a m茅s informaci贸, podeu adre莽ar-vos al responsable de sala.